Laatste nieuws
Twitter van Fondclub bekijken Het actuele weer bekijken Meldingen
2023
Contributie 2023

Zie nieuwsitem
Voor 15 april 2023 betalen
20 euro per LID
Oefenvluchten 2023 zijn bekend!

Vergadering 18 April 2023 2100 uur
Na het inkorven van St. Job
 
Update voor de deelnemers van het ZLU Spel
19-1-2018 18:45:20

Gezamenlijk persbericht van de besturen van de NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de Fondclubs van de afdelingen 5 t/11.                                                              

Veenendaal, 19 januari 2018

 

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 9 december 2017 met de NPO-NT commissie te Rosmalen, waarin voorstellen zijn toegelicht ter verbetering van een aannemelijkere klassering op de ochtendlossingen van duiven die binnen de neutralisatietijd worden geconstateerd, zijn door de Noordelijke samenspelen en Fondclubs een aantal wijzigingsvoorstellen en aanvullingen gepresenteerd om recht te doen aan deze gewenste verbeterde klasseringen.

Deze voorstellen zijn op donderdag 18 januari met afgevaardigden van bovengenoemde besturen  besproken en waar nodig nader toegelicht. Binnen alle geledingen bestaat er consensus dat de huidige toegepaste rekenmethode met daarin het in alle gevallen het volledig  in mindering brengen van de neutralisatietijd op de vliegtijd, in sommige gevallen geen juiste weergave geeft van de werkelijk behaalde snelheid van de geklasseerde duif.

Eveneens heeft de NPO-NT commissie aangegeven dat aan alle belanghebbende partijen ruimte wordt geboden om,  voorafgaande aan de ledenvergadering van de NPO op 10 maart aanstaande, voorstellen  ter verbetering van het nu voorliggende voorstel in te brengen. Deze wijzigingsvoorstellen zullen door genoemde commissie worden beoordeeld in samenspraak met de indieners hiervan.

De door de Noordelijke samenspelen en clubs ter tafel gebrachte wijzigingen zullen in onderling overleg in de komende twee weken inhoudelijk worden doorgerekend en beoordeeld en daar waar mogelijk binnen het voorstel van de NT-commissie worden opgenomen. Alle betrokken partijen hechten eraan om aan de deelnemers van deze vluchten een door hen breed gedragen rekenmethode te kunnen voorleggen. U zult zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de vorderingen van dit nader overleg.          

 

Namens de besturen NPO, ZLU, Fondunie 2000, Fiante, SNZH, SMN en de gezamenlijke Fondclubs

<<< terug
Wij bedanken de sponsors
Zonder sponsors, geen duivensport! Sponsor worden? Informeer naar de mogelijkheden >